Dlaczego warto zainwestować w laserowe wybielanie zębów

Dlaczego warto zainwestować w laserowe wybielanie zębów

Zanim rozwiniemy szerzej temat laserowego wybielania zębów, warto na wstępie przybliżyć termin samego wybielania, gdyż wiąże się z nim często błędne wyobrażenie. Wybielanie nie sprawia bowiem, że zęby z dowolnego koloru stają się w jakiś magiczny sposób białe. Nie powinno się wobec tego przypisywać wybielaniu jakichś nadprzyrodzonych właściwości. Wybielanie zębów polega – mówiąc najprościej – na przywróceniu zębom ich naturalnego koloru. W ujęciu naukowym jest to nieco bardziej skomplikowane i poświęcimy temu dwa kolejne akapity.

Proces wybielania jest reakcją utleniania, w której związek wybielający przekazuje elektron związkom redukującym, które są wybielane. Z chemicznego punktu widzenia, proces wybielania przebiega w sposób złożony, a główną rolę odgrywają w nim utleniające właściwości środków czynnych: nadtlenku wodoru lub nadtlenku karbamidu. Do wybielania zębów wykorzystywany jest nadtlenek wodoru i jako niestabilny rozpada się na wodę i tlen szczególnie pod wpływem naświetlania promieniami UV lub podwyższenia temperatury. Podczas procesu wybielania nadtlenek wodoru przenika przez matrycę szkliwa, wolne rodniki aktywnego tlenu i rodniki nadtlenkowe wchodzą w reakcję ze związkami organicznymi tkanek zęba, prowadząc do rozrywania mających zwykle żółte zabarwienie form pierścieniowych związków organicznych oraz istniejących podwójnych wiązań węglowych, wysycając je z reguły bezbarwnymi grupami hydroksylowymi.

W początkowym okresie wybielania, intensywnie zabarwione pierścieniowe związki węglowe ograniczonego substratu (związków organicznych szkliwa) ulegają otwarciu i przemianie w bezbarwne związki łańcuchowe, nadając tkankom zęba jaśniejszą barwę. Prawidłowo prowadzone wybielanie powinno zakończyć się na tym etapie, czyli nie powinno przekroczyć punktu saturacyjnego. Jest szczególnie istotne, by lekarz stomatolog miał świadomość, kiedy należy przerwać proces wybielania po przekroczeniu punktu saturacyjnego, gdy utrata miedzypryzmatycznego matriks jest większa, niż możliwy jeszcze do uzyskania, niewielki efekt wybielający. Przekroczenie tego punktu i kontynuacja procesu wybielania może prowadzić do degradacji substratu (matriks szkliwa) i w efekcie nawet do poważnych uszkodzeń szkliwa i zmiany struktury tkanek zęba. W praktyce jednak, aby do takich powikłań doszło, pacjent musiałby zostać pozostawiony z żelem na zębach przez kilka dni, co jest nierealne, bo zabieg laserowego wybielania zębów z wysokim stężeniem perhydrolu trwa ok. pół godziny.

W odróżnieniu od profesjonalnego wybielania zębów, na który pracowały dziesiątki lat badań naukowych oraz zaawansowanego sprzętu, wybielanie poza gabinetem nie należy ani do bezpiecznych ani satysfakcjonujących w efekty. Dlatego zębów nie powinno się wybielać samemu ani powierzać swojego uzębienia osobom do tego nieodpowiednim. Laserowe wybielanie zębów posiada szereg bezsprzecznych korzyści: efekt jest natychmiastowy i utrzymuje się do kilku lat w zależności od wielu czynników, z których najważniejszymi są indywidualne predyspozycje pacjenta oraz sposób jego odżywiania i higiena jamy ustnej. Oprócz tego laserowe wybielanie zębów jest całkowicie bezbolesne. W związku z tym w trosce o zdrowie pacjenta i jakość obsługi w SmileSPA zabiegi przeprowadzają wyłącznie lekarze stomatolodzy.

facebooktwittergoogle_plusmailby feather